درباره
جستجو
آرشیو مطالب
لوگوی دوستان
ابزار و قالب وبلاگ
دانشنامه سوره ها
سوره قرآن
کاربردی

استخاره با قرآن کریم
دریافت کد استخاره آنلاین

.

آنچه كه امروزه و پس از سركار آمدن برخي اصلاحيون افراطي در وزارت خانه ها مورد اصرار قرار ميگيرد آزادسازي سران فتنه از حصر خانگيست. اما ما به عنوان سرباز اسلام تنها بخشي از جناياتي كه فتنه٨٨ عموما و سران فتنه خصوصا بر اسلام و مسلمين وارد كردند بيان ميكنيم: ١.همان طور كه ميدانيد امروز ايران اسلامي به تنها نماد تشييع در جهان تبديل شده و بنا بر فرموده تمامي مراجع عظام فعاليت عليه نظام اسلامي حرام و مصداق فساد في الأرض است. آيا افرا گفتن به چنين نظامي و پاره كردن عكس بنيانگذار آن حركت عليه اسلام نيست؟ ٢. تمامي علماي اسلام ولايت فقيه را به شكل طولي دنباله مسئله امامت(از اصول مذهب تشييع) ميدانند كسي از علماء اعصار در مورد ولايت فقيه خدشه وارد نكرده اند حتي كساني كه با رهبر ايران مخالفتي دارند اصل ولايت فقيه را قبول دارند و تنها در مصداق آن اختلاف دارند پس آيا سر دادن شعار ملعون<مرگ بر اصل ولايت فقيه> حمله به اصل اسلام نيست؟٣. روز عاشورا ١٤٠٠ سال است كه نماد اسلام و تشييع است آيا شادي كردن در چنين روزي دهن كجي به اسلام نيست؟ ٤. خون بسيجياني كه در خيابان عريان شده و سوزانده شدند چه ميشود و صد ها ضربه ديگر. چرا موسوي و كروبي يك بار هم چنين اتفاقاتي را محكوم نكردند؟ بله من شخصا به حصر آنان اعتراض دارم حصر براي آنان كم است بايد اعدام شوند.به تازگي بازار نقد و انتقادات در كشور از دولت داغ شده و اين خود با غفلت هايي همراه است: ١. هر كس دولت را نقد ميكند او را طرفدار احمدي نژاد ميدانند و وي را تخطئه ميكنند.٢. هر كس از دولت طرفداري ميكند وي را طرفدار روحاني ميدانند واين گروه را هم تخطئه ميكنند. حال تذكري كه دارم اين است كه چه معنا دارد خود را طرفدار روحاني يا احمدي نژاد بدانيم؟ ما بايد خود را طرفدار نظام و ايران بدانيم و منصفانه دست در دست هم دهيم و كشور خويش را كنيم آباد. فرق است كه مثلا از روي تعصب از آقاي روحاني پشتيباني كنيم با حالتي كه بادليل محكم عقلي و براي منفعت كشور او را پشتيباني كنيم. در حالت اول هيچ نقطه منفي در فرد نخواهيم ديد ولي در حالت دوم منصف خواهيم بود. بياييد كمي بيشتر در فرمايشات رهبر كشورمان تأمل كنيم.اگر به سخنان حجت الاسلام روحاني در صحن علني مجلس در دفاع از وزير پيشنهادي ورزش (سجادي) توجه كنيد اين نكته روشن ميشود كه آقاي روحاني براي چندمين بار اين جمله را تكرار كردند كه: مردم در خرداد به افراطي گري و... رأي ندادند بلكه به اعتدال رأي دادند. حال چند سوال از آقاي روحاني دارم: ١. آقاي روحاني تنها كمي بيشتر از ٥٠ درصد به شما رأي داده اند يعني شما ٥٠ درصد از مردم را كه به شما رأي نداده اند افراطي ميدانيد؟ آيا اين توهين به مردم نيست؟ ٢. شما چند بار گفته ايد فرا جناحي هستم ولي تا به حال ١٠١١ مسئول را تغير داده ايد كه همه از جناح اصلاحات هستند آيا جناح هاي ديگر حتي يك نفر هم بدرد بخور ندارد؟ (آقا با حلوا حلوا گفتن دهن شيرين نميشود)و ...همين سوال را از آيت الله شاهرودي پرسيده اند. ايشان فرمودند چنين حديثي در هيچ يك از منابع روايي نيامده و اين جمله از معصوم نقل نشده. از سخن آيت الله شاهرودي چنين به دست ميآيد كه اين جمله حديث نيست بلكه احاديثي داريم كه مخالف با اين جمله هستند. ولي علما گفته اند جمله كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا هر چند حديث نيست ولي اگر منظور از آن كنايه از هميشه به ياد امام حسين باشد جمله صحيح خواهد بود( ولي نبايد گفت اين جمله از معصوم است)عشق از عشقه گرفته شده. عشقه در لغت به گياهي اطلاق ميشود كه به گياهان ديگر ميچسبد و به شكل پيچدار بالا مي رود. عشق در اصطلاح حالتي است كه به هر يك از زن يا مرد عارض ميشود تا جايي كه عاشق ميخواهد همه چيز خود را فداي معشوق كند. بحث در باب عشق بسيار پر شاخ و برگ است ولي آنچه ما در اين نوشته دنبال آن هستيم اين است كه منشأ اين حالت در انسان به كجا بر ميگردد؟ در جواب بايد گفت خداوندي كه تمامي نياز هاي انساني را به شكل منظم ودقيق مورد توجه قرار داده نياز به ارتباط با سايرين را با آفرينش عشق تدارك ديده است. عشق داراي مراتب متفاوتي است: عشق به پدر و مادر، عشق به همسر، عشق به فرزند و... اما بالاترين مرتبه عشق را خداوند براي خود آفريده است و هر كس آن مرتبه را در غير خدا به كار برد سخت زيان كار است. پس نتيجه گرفته ميشود اين عشق و عاشقي هايي كه طرف تمام زندگي و عمر خود را فداي معشوق ميكند و از تمام امورات خود باز ميماند و گاه به جنون و حتي خود كشي ميكشاند عشقي است كه به بيراهه رفته چون اين عشق فقط مخصوص خداست( چون فقط خدا ميتواند پاسخ چنين عشقي را بدهد) اگر مفهوم اين عشق و مخصوص بودن آن براي خدا براي انسان(مخصوصا عاشقان حقيقي)حل شود عظمت حوادث عاشورا بيشتر جلوه خواهد كرد و ميفهميم كه اين عشق خداست كه تمامي عشق ها فداي آن ميشود.هر كسي كاري انجام ميدهد يقينا هدفي در پشت كار خود قرار داده حال امام حسين(ع) چنين كار بزرگي انجام داده اند ولي هدف ايشان چه بوده؟ فهميدن اين هدف بايد از زبان مبارك خودشان باشد ايشان در نامه خود به برادرشان محمد حنفيه مينويسند: من قيام ميكنم تا دين جدم را زنده كنم، ما ميدانيم كه در روايات آمده كه دين پيامبر (ص) همان نماز و روزه و...(انجام واجبات و ترك حرام ها) است. پس كسي كه هيئت ميرود ولي مثلا نماز نميخواند يعني چه؟ يعني يا حسين جان من فقط دوستت دارم ولي هيچ ارزشي به راه و هدفي كه به خاطرش شهيد شده اي قائل نيستم. آيا اين بزرگترين توهين به امام حسين نيست؟ كمي فكر كردن انسان را به حقيقت ميرساند. پس ياد حسين(ع)بايد ما را به ياد خدا برساند كه اگر چنين نشود هدف امام حسين اجرا نميشود.هر كاري كه با بينش و اعتقاد محكم شروع نشود پايدار نخواهد بود. كوفيان هم با شور خالي از شعور و جوزدگي به امام نامه نوشتند و سپس با بي وفايي حادثه كربلا را رقم زدند. ولي آنچه مهم است اين است كه بدانيم نبرد حق و باطل(حسين و يزيد) تا قيامت ادامه خواهد داشت پس اگر ما هم بصيرت كسب نكنيم ممكن است به وادي باطل بيافتيم! پس بياييم در كنار هيئت رفتن ها كتاب هم بخوانيم تا ببينيم امام حسين از ما چه ميخواهد.محرم نزديك است. نميدانم چه بنويسم هر چه شما در مورد محرم ميخواهيد بگوييد بنويسمدر نظر بازي ما بي خبران حيرانند/من چنينم كه نمودم دگر ايشان دانند.                                     

عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولي/ عشق داند كه در اين دايره سرگردانند.

جلوه گاه رخ او ديده ي من تنها نيست/ ماه و خورشيد همين آينه مي گردانند.

مفلسانيم و هواي مي و مطرب داريم/ آه اگر خرقه ي پشمين به گرو نستانند.

لاف عشق و گله از يار؟زهي لاف دروغ!/ عشقبازان چنين، مستحق هجرانند.

در مطلب قبل(اسلام را از كجا ياد بگيريم؟) جواب اين سوال تلويحا آمده است.